اخبار صنعتی

در 7 آگوست ، دپارتمان امنیت انتقال امنیت سازمان ملی رادیو و تلویزیون یک جلسه هم اندیشی در پکن برگزار کرد تا در مورد توصیه های مربوطه رادیو و تلویزیون چین در مورد ارتقا the مهاجرت باند فرکانسی 700 مگاهرتز تلویزیون دیجیتال زمینی بحث و گفتگو کند. در این جلسه ایده های کاری از روش های همکاری ، تهیه برنامه ، پیشنهاد مناقصه تجهیزات ، نظارت و پذیرش و غیره مورد مطالعه قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که رادیو و تلویزیون چین باید بر اساس وضعیت بحث و شرایط واقعی دو استان ، توصیه های مربوطه را بیشتر بهبود بخشد ، و ترویج اجرای آن در اسرع وقت.


زمان ارسال: 14-20 اوت -2020