تست کننده از دست دادن نوری

  • BOU350 Optical Loss Tester

    تست کننده از دست دادن نوری BOU350

    ویژگی ها ● OPM ، OLS در یک دستگاه ● اندازه گیری میرایی نوری mode حالت صرفه جویی در انرژی ● OPM با 850/1300/1310/1490/1550 / 1625nm setting تنظیم مقدار مرجع برای هر طول موج تنها قدرت 100 ساعت warrant ضمانت یک ساله و سه فاصله کالیبراسیون توصیه شده سال ...