تقویت کننده نوری Raman

  • Raman Optical Amplifier  ZRA1550

    تقویت کننده نوری Raman ZRA1550

    تقویت کننده الیاف دوپ شده اربیوم (EDFA) ، به دلیل سر و صدا و آبشارهای خود به خود انتشار (ASE) ، تجمع سر و صدای انتشار خود به خود ، SNR گیرنده سیستم را تا حد زیادی کاهش می دهد ، بنابراین ظرفیت سیستم و فاصله غیر رله را محدود می کند. نسل جدید تقویت کننده فیبر Raman (ZRA1550) با افزایش نوری تولید شده توسط پراکندگی Raman تحریک شده (SRS) ، به تقویت سیگنال نوری می رسد. FRA طیف سود گسترده ای دارد. پهنای باند سود را می توان با استفاده از اطلاعات بیشتر ...